Munin 18

Hushållsel
Stockholms elnät ägs av Ellevio. Därför måste du teckna ett elnätsavtal med dem för att få tillgång till nätet.
Du bör teckna elnätsavtalet senast fem dagar innan du får tillträde till lägenheten. Du kan använda Flytthjälpen med hjälp av BankID. Har du inget BankID kan du kontakta Ellevios kundservice på tel: 0771-53 53 00.
Därefter väljer du elleverantör. Jämför elavtal med hjälp av Elpriskollen. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att anvisas till GodEl.
Tänk på att du behöver ditt anläggnings-id när du kontaktar en elleverantör.
Namnskylt
Vi ändrar namnet på namntavlan i porten och på lägenhetsdörren.
Förråd
Till lägenheten hör ett vindsförråd, vars nummer framgår av hyreskontraktet.
Kabel-TV/Bredband
Fastigheten är ansluten till Tele2. Kundservice, tel 90 222. För att se vilka kanaler som ingår i grundutbudet på din adress kan du söka här: https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud.
Bredband via fiber
Fastigheten är ansluten till GlobalConnects (f.d. IP-Only) fibernät. Det är enkelt att komma i gång. På https://privat.globalconnect.se/privat/tjanster/  finns hela utbudet med möjlighet att jämföra priser och beställa tjänster. Du kan även jämföra bredband på https://www.bredbandsval.se/.
Tvättstuga
Tvättstugan ligger i källaren och öppnas med portnyckeln. För att boka tid, använd den till lägenheten hörande bokningscylindern. Om du tappar bort nyckel och/eller bokningscylinder kan du beställa en ny till en kostnad av 440 kr.
Hushållssopor
Hushållssopor kastas, förpackade i väl knutna påsar, i sopskåpet på förgården.
Grovsopor
Fastigheten har inget utrymme för grovsopor.
Matavfall
Kärlet är placerat vid sopskåpet på förgården. Kom ihåg att påsen bara ska innehålla matavfall och att ingen annan påse än den bruna pappåsen får användas.
Återvinningsstation
Frejgatan mittemot nr 31 Tulegatan.
Vädringsbalkonger
Trapphusets balkonger är till för alla hyresgäster. Det är därför inte tillåtet att möblera eller förvara saker på balkongerna.
Cykelrum
I källaren finns det ett utrymme för uppställning av cyklar. Cyklar som ställs här ska hållas hela och fungerande. Med jämna mellanrum utförs cykelrensningar för att bli av med övergivna cyklar.
Eldningsförbud
Observera att det råder eldningsförbud, vilket innebär att man inte får elda i lägenhetens eventuella öppna spis.