Personlig förvaltning

Om oss

Förvaltnings AB Kilen förvaltar fastigheter i Stor-Stockholm för externa fastighetsägare sedan mer än 30 år.
Vi erbjuder fullständig fastighetsförvaltning, det vill säga både ekonomisk och teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Våra nuvarande uppdragsgivare är privatpersoner, stiftelser, företag och bostadsrättsföreningar.
Förutom vår egen personal, som utgör kärnan i vår verksamhet, har vi genom åren byggt upp ett nätverk av underentreprenörer inom områden såsom bygg, el, måleri, VVS med mera.
Vår affärsidé är att tillhandahålla personlig och skräddarsydd service åt såväl fastighetsägare som deras hyresgäster.
Våra ledord är ärlighet, professionalism och långsiktighet.
Tillsammans skapar vi framgång genom arbetsglädje, kunskap och personligt engagemang.

Medarbetare

Verkställande direktör
Mikael Laakso
mikael@kilen.se
Teknisk förvaltare
Leif Jerkelius
leif@kilen.se
Ekonomiansvarig
Anette Lindholm
anette@kilen.se
Ekonomiassistent
Kirsi Eriksson
kirsi@kilen.se
Ekonomiassistent
Towe Hedman
towe@kilen.se
Ekonomiassistent
Anna Qvick Rönnholm
anna@kilen.se
Fastighetsskötare
Putte Berglund