Ekorren 1

Hushållsel
Stockholms elnät ägs av Ellevio. Därför måste du teckna ett elnätsavtal med dem för att få tillgång till nätet.
Du bör teckna elnätsavtalet senast fem dagar innan du får tillträde till lägenheten. Du kan använda Flytthjälpen med hjälp av BankID. Har du inget BankID kan du kontakta Ellevios kundservice på tel: 0771-53 53 00.
Därefter väljer du elleverantör. Jämför elavtal med hjälp av Elpriskollen. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att anvisas till GodEl.
Tänk på att du behöver ditt anläggnings-id när du kontaktar en elleverantör.
Namnskylt
Vi ändrar namnet på namntavlan i porten och på lägenhetsdörren.
Kabel-TV/Bredband
Fastigheten är ansluten till Tele2. Kundservice tel: 90 222. För att se kanaler som ingår i grundutbudet på din adress kan du söka här https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud.
Bredband via fiber
Fastigheten är ansluten till Global Connects (f.d. IP-only) fibernät. Det är enkelt att komma i gång. På https://privat.globalconnect.se/privat/tjanster/ finns hela utbudet med möjlighet att jämföra priser och beställa tjänster. Du kan även jämföra bredband på https://www.bredbandsval.se/.
Förråd
Till lägenheten hör ett källarförråd, märkt med bokstaven S eller T följt av lägenhetsnummer.
Hushållssopor
Hushållssopor kastas, förpackade i väl knutna påsar, i sopkärlen i på gården.
Matavfall
Matavfall kastas i det bruna kärlet för matavfall. Kom ihåg att påsen bara ska innehålla matavfall och att ingen annan påse än den bruna pappåsen får användas.
Glas
Färgat och ofärgat glas kastas i respektive märkt behållare i sophuset på gården.
Grovsopor
Fastigheten har inget utrymme för grovsopor.