Breviks Gård 2

Hushållsel
Lidingös elnät ägs av Ellevio. Därför måste du teckna ett elnätsavtal med dem för att få tillgång till elnätet.
Du bör teckna elnätsavtalet senast fem dagar innan du får tillträde till lägenheten. Du kan använda Flytthjälpen med hjälp av BankID. Har du inget BankID kan du kontakta Ellevios kundservice på tel 0771-53 53 00.
Därefter väljer du vilken elleverantör du vill ha. Jämför elavtal med hjälp av Elpriskollen. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att anvisas till GodEl.
Tänk på att du behöver ditt anläggnings-id när du när du ska teckna elabonnemang.
Namnskylt
Vi ändrar namnet på namntavlan i porten och på lägenhetsdörren.
Kabel-TV/Bredband
Fastigheten är ansluten till Tele2. Kundservice, tel 90 222. För att se vilka kanaler som ingår i grundutbudet på din adress kan du söka här: https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud.
Tvättstuga
Tvättstugan ligger på bottenvåningen. För att boka tvättid använd bokningscylindern, ej papperslappar eller dylikt. Om du tappar bort nyckel och/eller bokningscylinder kan du beställa en ny till en kostnad av 440 kr.
Hushållssopor
Hushållssopor kastas, förpackade i väl knutna påsar, i sopnedkastet på respektive våningsplan.
Grovsopor
Grovsopor kastas i grovsophuset på parkeringen utanför Södra Kungsvägen 234 (öppnas med portnyckeln).
Wellpapp/tidningar
Kastas i soprummet bredvid porten till 240 A.
Cykel -och barnvagnsrum
På bottenvåningen finns det ett cykel- och barnvagnsrum, som öppnas med portnyckeln.