Pilträdet 2

Hushållsel
Stockholms elnät ägs av Ellevio. Därför måste du teckna ett elnätsavtal med dem för att få tillgång till nätet.
Du bör teckna elnätsavtalet senast fem dagar innan du får tillträde till lägenheten. Du kan använda Flytthjälpen med hjälp av BankID. Har du inget BankID kan du kontakta Ellevios kundservice på tel: 0771-53 53 00.
Därefter väljer du elleverantör. Jämför elavtal med hjälp av Elpriskollen. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att anvisas till GodEl.
Tänk på att du behöver ditt anläggnings-id när du kontaktar en elleverantör.
Namnskylt
Vi ändrar namnet på namntavlan i porten och på lägenhetsdörren.
Förråd
Till lägenheten hör ett vinds- eller källarförråd, vars nummer framgår av hyreskontraktet.
Kabel-TV/Bredband
Fastigheten är ansluten till Tele2. Kundservice, tel: 90 222. För att se vilka kanaler som ingår i grundutbudet på din adress kan du söka här: https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud.
Tvättstuga
Tvättstugan är belägen på innergården (i det s k ”Stallets” souterrängvåning) och öppnas med portnyckeln. För att boka tid, använd den till lägenheten hörande bokningscylindern. Om du tappar bort nyckel och/eller bokningscylinder kan du beställa en ny till en kostnad av 440 kr.
Hushållssopor
Hushållssopor kastas, förpackade i väl knutna påsar, i sopkärlen i soprummet med ingång från gången till Kaplansbacken 2 A.
Matavfall
Matavfall kastas i kärlet för matavfall, i soprummet med ingång från gången Kaplansbacken 2 A.
Glas
Färgat och ofärgat glas kastas i respektive märkt behållare i gången innanför ingången till Kaplansbacken 2 A.
Returpapper
Tidningar och annat returpapper kastas i behållaren märkt ”Returpapper” i gången innanför ingången till Kaplansbacken 2A.
Grovsopor
Grovsopor – dock inte elavfall och miljöfarligt avfall – får kastas i därför avsett kärl i grovsoprummet, som är beläget innanför soprummet.