Safiren 2

Hushållsel
Solnas elnät ägs av Vattenfall. Därför måste du teckna ett elnätsavtal med dem för att få tillgång till elnätet.
Du behöver teckna ett elnätsavtal hos Vattenfall helst fem dagar innan du får tillträde till lägenheten. Du kan använda https://www.vattenfall.se/elavtal/teckna-elavtal med hjälp av BankID. Har du inget BankID kan du kontakta Vattenfalls kundservice på tel 020-82 00 00.
Därefter väljer du vilken elleverantör du vill ha. Jämför elavtal med hjälp av Elpriskollen. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att anvisas till Vattenfall Försäljning.
Tänk på att du behöver ditt anläggnings-id när du kontaktar en elleverantör.
Porttelefon
Meddela vilket/vilka nummer som porttelefonen ska ringa till. För att låsa upp dörren används knapp 5 på telefonen.
Namnskylt
Vi ändrar namnet på namntavlan i porten och byter namn på lägenhetsdörren.
Förråd
Till lägenheten hör ett källarförråd, vars nummer framgår av hyreskontraktet.
Tvättstuga
Tvättstugan ligger på bottenvåningen och öppnas med passerbricka. Bokning av tid gör man på skärmen i entrén. Använd den orangea brickan.
Hushållssopor
Hushållssopor kastas, förpackade i väl knutna påsar, i sopnedkastet på respektive våningsplan.
Grovsopor
Grovsopor kan kastas i grovsoprummet på bottenvåningen (öppnas med bricka).
Återvinningscentral
Returpunkt Solna Centrum (Bredvid Biblioteket och Stadsmissionen), Bibliotekstorget 8.