Stickstaken 3

Hushållsel
Stockholms elnät ägs av Ellevio. Därför måste du teckna ett elnätsavtal med dem för att få tillgång till nätet.
Du bör teckna elnätsavtalet senast fem dagar innan du får tillträde till lägenheten. Du kan använda Flytthjälpen med hjälp av BankID. Har du inget BankID kan du kontakta Ellevios kundservice på tel: 0771-53 53 00.
Därefter väljer du elleverantör. Jämför elavtal med hjälp av Elpriskollen. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att anvisas till GodEl.
Tänk på att du behöver ditt anläggnings-id när du kontaktar en elleverantör.
Namnskylt
Vi ändrar namnet på namntavlan i porten och på lägenhetsdörren.
Förråd
Till lägenheten hör ett källarförråd, vars nummer framgår av hyreskontraktet.
Kabel-TV/Bredband
Fastigheten är ansluten till Tele2. Kundservice tel: 90 222. För att se kanaler som ingår i grundutbudet på din adress kan du söka här: https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud.
Tvättstuga
Tvättstugan är belägen i källaren och öppnas med portnyckeln. För att boka tid, använd bokningslistan.
Hushållssopor
Hushållssopor kastas, förpackade i väl knutna påsar, i sopskåpet på gården.
Grovsopor
Grovsopor kan kastas i grovsoprummet på bakgården. Elavfall och miljöfarligt avfall får inte kastas i grovsoprummet.
Matavfall
Matavfall kastas i sopskåpet på gården, högra luckan, märkt Matavfall. Kom ihåg att påsen bara ska innehålla matavfall och att ingen annan påse än den bruna pappåsen får användas.
Cykel-/Barnvagnsrum
I källaren finns det ett cykel -och barnvagnsrum, som öppnas med portnyckeln.
Återvinningsstation
Alviksvägen 1, vid Circle-K.
Bromma Återvinningscentral
Linta Gårdsväg 16.