Patrullen 5

Hushållsel
Stockholms elnät ägs av Ellevio. Därför måste du teckna ett elnätsavtal med dem för att få tillgång till nätet.
Du bör teckna elnätsavtalet senast fem dagar innan du får tillträde till lägenheten. Du kan använda Flytthjälpen med hjälp av BankID. Har du inget BankID kan du kontakta Ellevios kundservice på tel: 0771-53 53 00.
Därefter väljer du elleverantör. Jämför elavtal med hjälp av Elpriskollen. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att anvisas till GodEl.
Tänk på att du behöver ditt anläggnings-id när du kontaktar en elleverantör.
Namnskylt
Vi ändrar namnet på namntavlan i porten och på lägenhetsdörren.
Kabel-TV/Bredband
Fastigheten är ansluten till Tele2. Kundservice, tel: 90 222. För att se vilka kanaler som ingår i grundutbudet på din adress kan du söka här https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud.
Tvättstuga
Tvättstugan är belägen i källaren och öppnas med portnyckeln. För att boka tid, använd bokningslistan.
Hushållssopor
Hushållssopor kastas, förpackade i väl knutna påsar, i sopkärlet på gården.
Grovsopor
Fastigheten har inget utrymme för grovsopor.
Matavfall
Kärlet är placerat på gården. Kom ihåg att påsen bara ska innehålla matavfall och ingen annan påse än den bruna pappåsen får användas. Påsar finns i cykelrummet.
Återvinningsstation
Erik Dahlbergsgatan 43.
Cykel-/barnvagnsrum
På bottenvåningen finns det ett cykel- och barnvagnsrum, dit portnyckeln passar. För att alla ska få plats med cyklar och barnvagnar är det viktigt att de cyklar och barnvagnar som står där är fungerande och i bruk.